?

Log in

No account? Create an account
we promised the world we'd tame it [entries|archive|friends|userinfo]
vertrokken

[ website | MS ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Mar. 26th, 2009|02:21 pm]
vertrokken
Hertentamens en tentamens,
en ik loop zo achter!
ik ga maar eens een planning maken, in plaats van te beginnen met alles wat nog af moet.
Link3 comments|Leave a comment

(no subject) [Oct. 24th, 2008|09:18 am]
vertrokken

vanaf nu Chantal v.NERD
Link7 comments|Leave a comment

(no subject) [Oct. 17th, 2008|04:18 pm]
vertrokken
nooit gedacht dat naar school gaan zo zwaar kon zijn.
ik ben kapot.
LinkLeave a comment

(no subject) [Dec. 31st, 2007|08:50 pm]
vertrokken
ik ben lekker laat maar toch maar even snel
afgelopen jaar:
9 maanden met harry (L)
tegenslagen en leuke dingen

afgelopen week: KLIIIIIIIIIIIKCollapse )

vanavond:
met friz, kim, gaab, lisa en sanne het nieuwe jaar in en daarna partyhardy overal en nergens

volgend jaar:
100.000 maanden met harry (L)
de HAVO halen
en op naar Amerika!

FIJNE AVOND EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!
Link2 comments|Leave a comment

(no subject) [Dec. 23rd, 2007|09:18 pm]
vertrokken
Drie nieuwe aanwinsten onder de kut
KLIIIIIIIIKCollapse )
W00t 4 januari Soulwax!
Link5 comments|Leave a comment

helden [Nov. 22nd, 2007|03:34 pm]
vertrokken

boys and their straighteners :'D
Link3 comments|Leave a comment

(no subject) [Nov. 18th, 2007|07:53 pm]
vertrokken
fuck fuck fuck shit mother fucking fuck shit.

fuck
aaaah
zo
Link2 comments|Leave a comment

foto's! [Oct. 21st, 2007|08:26 pm]
vertrokken
ik heb van de week wat rolletjes laten ontwikkelen en hier zijn de foto'sCollapse )
Link13 comments|Leave a comment

(no subject) [Oct. 7th, 2007|08:59 pm]
vertrokken
“Wanneer je iets niet kunt zeggen, dan weet je dat het de waarheid is”
Tim Parks, De Bestemming (Arbeiderspers 2001).
LinkLeave a comment

Havo 5 [Sep. 13th, 2007|04:51 pm]
vertrokken

Vandaag was het chaos op school, de dakdekker was van het dak gevallen en nu gaan er geruchten rond dat dat de vriend was van onze homo directeur.
Toen werden er overal leerlingen uit havo 5 klassen uit de klas gehaald omdat we een havo 5 hyves hebben waarop we te ver zijn gegaan. Ik voorspel rellen.
VRIJHEID VAN MENINGSUITING!
VRIJHEID VAN VERGADERING!
VRIJHEID VAN ORGANISATIE!

Vorige week waren we in Brugge en Knokke zie hier het beeldmateriaalCollapse )

Ik leef nog, volgens mij dringt het nog niet helemaal door dat papa dood is, het is heel raar. Ik weet 't niet. Maar ik hou van m'n vriendje <3, die de allerliefste is.
Link19 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]